Copyright

Alles op de site www.remoss.nl valt onder het copyright van de auteur René Mossinkoff. Er mag niet worden gekopieerd, geleend, gejat, doorgelinkt, diepgelinkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Voorafgaand aan gebruik van foto’s kunt u contact met de auteur opnemen om afspraken over gebruik te maken voor wat betreft prijs en termijn.

Onaangekondigd gebruik van materiaal kan resulteren in een rekening al naar gelang van gebruik!

Reacties zijn gesloten.